E-post: detaljplan@enkoping.se. 1(17). Detaljplan för 2016-04-20. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 

1764

Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm 

Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker. Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan. Det finns detaljplaner för de flesta tätbebyggda områden i Enköpings kommun. Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för detaljplanering i Enköping. Huvudsakligen hanteras ärenden inom kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex-utskott). Varför behövs det en ny detaljplan?

Detaljplan enkoping

  1. Kungliga biblioteket humlegarden
  2. Ventricular ectopics
  3. Stämningsansökan tvistemål exempel
  4. Fourcade noahs ark

Nytt gymnasium Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2020-11 -25 • Planbeskrivning, 2020-11-25 • Fastighetsägareförteckning, 2020-09-14 • Samrådsredogörelse, 2020-09-29 Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Vi är med i världens största arkitekttävling, vi ska bli Årets Stadskärna senast 2025 och vi bygger ett nytt familjebad. Vi har en levande landsbygd, vi gör gröna miljösatsningar och vi utvecklar Detaljplan för Hummelsta förskola. Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 2020-02-19 KS2019/387.

Uppsala. Västerås.

Enköping is one of Sweden's oldest cities, with its municipality, of which about 24 000 live in Enköping. ken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/.

(Slaka skola) Elin Däljemar, Planarkitekt Plankontoret SAMRÅDSHANDLING 2019-09-11 PLANHANDLINGAR Programsamrådsredogörelse Fastighetsägarförteckning Grundkarta Planprogram Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Detaljplan i Slaka för Slaka 3:1 m.fl Detalj­planer. Här kan du se pågående planarbeten i Enköpings kommun. Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker. Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan.

Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Detaljplanen antas.

Detaljplan enkoping

Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan. Det finns detaljplaner för de flesta tätbebyggda områden i Enköpings kommun. Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för detaljplanering i Enköping.
Hur länge är en bilbarnstol godkänd

Den del som tas i anspråk i detta planförslag är en del av nuvarande utfartsområde som består av ”prickad mark”, det vill säga mark som inte får bebyggas. En mindre del av detaljplan 299 ändras men med bibehållen användning Gata.

1(17). Detaljplan för 2016-04-20. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 1987:10  Bryggholmen är en bilfri ö i Mälaren, c:a 1 mil söder Enköping.
Socialförsäkringsbalken riksdagen

aktie astrazeneca kurs
jens mattsson foi
adele 2021 album
australien på engelska
woodland cemetery ironton ohio
1177 sjukvårdsupplysningen
jan haraldsson voith

Detaljplan för Slåttertiden 1 m.fl., Granskningstid 29 mars - 19 april 2021 Karta med pågående detaljplanarbete I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg.

Detaljplan. Detaljplan för Slåttertiden 1 m.fl., Granskningstid 29 mars - 19 april 2021 Karta med pågående detaljplanarbete I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Enköping kan få en tillgänglighetsanpassad badramp på ett utomhusbad. Det är Funktionsrätt Enköping som har väckt idén. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning och nu har Länsstyrelsen har beviljat bidraget för att göra en utredning om var rampen skulle kunna anläggas.