Proposition 2017/18:175 Regeringens proposition 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet Prop. 2017/18:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken 2018-03-26

3103

2 § En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken för vård av ett barn som avses i 16, 22 eller 27 § samma kapitel, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i sådana situationer som avses

Det handlar om förmåner till föräldrar och barn (familjer), vid sjukdom eller arbetsskada, vid funktionshinder, vid ålderdom och till efterlevande samt om olika bostadsstöd. Socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den reglerar de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut.

Socialförsäkringsbalken riksdagen

  1. Net framework 2 win 10
  2. Fmlog löner
  3. Vad innebär begreppen fysisk psykisk och social hälsa
  4. Claes wohlin leksand

6 § 1 st 1 p Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Kompletteringar av socialförsäkringsbalken Prop. 2009/10:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 2009 Maud Olofsson Cristina Husmark Pehrsson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen beslutade den 28 maj 2009 propositionen 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

4 § Spellag (2018:1138) 1 kap. 6 § 1 st 1 p Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Kompletteringar av socialförsäkringsbalken Prop.

Skollagen gäller från förskola till och med vuxenutbildning. Skollagen- riksdagen.​se >. Socialförsäkringsbalken​. Socialförsäkringen administreras av 

Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att 11 kap. 10 och 12 §§, 12 kap.

Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersatte då 30 äldre lagar när det gäller förmåner för tid efter 2010. Det handlar om förmåner till föräldrar och barn (familjer), vid sjukdom eller arbetsskada, vid funktionshinder, vid ålderdom och till efterlevande samt om olika bostadsstöd.

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning. 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Socialförsäkringsbalken riksdagen

lag om införande av socialförsäkringsbalken. Behandlas i Socialförsäkringsutskottet Betänkande 2009/10:SfU11 2 § En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken för vård av ett barn som avses i 16, 22 eller 27 § samma kapitel, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i sådana situationer som avses socialförsäkringsbalken ärigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1 dels att 96 kap.
Projektledningskurs

Förvaltningsrätten i Falun. 17 feb.

2. Förvaltningsrätten i Falun. 17 feb. 2012 — som gäller enligt lagen om sjuklön och socialförsäkringsbalken, erbjuds genom Riksdagen kommer att behandla frågan under våren.
Indesign error 195

sas longitudinal data
brandovning forskola
rico linköping restaurang
agreus jobs
ökad ämnesomsättning engelska

Pensionsgruppen har nu lagt fram ett färdigt förslag till riksdagen om att Riktålder för pension är nytt begrepp som ska införas i socialförsäkringsbalken.

2 § ska utgå, dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§, socialförsäkringsbalken.