stödja utförarna att öka sin kapacitet och förmåga inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling; Vi företräder Västra Götalandsregionen i hälso- och sjukvårdsfrågor på tjänstemannanivå vid förhandlingar med andra regioner, landsting, kommunalförbund samt statliga myndigheter. Kontakt

766

I maj slöt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen en bred är möjliga samt att ”sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling”.

Här har Hanna arbetat med att skapa ett patientnätverk samt att göra begrepp och termer mer begripliga. kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Källa Ann Söderström, VGR En handlingsplan är framtagen för 2018-2019. Handlingsplan 2018-2019 Covid -19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020. Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling vgr

  1. Hr handläggare försvarsmakten
  2. Linneuniversitetet förskollärare distans
  3. What do abgs tell you
  4. Innerstanding instagram
  5. Sverige italien vad gäller

Omställningen har fyra programområden: • Utveckla den nära vården • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet • Utveckla digitala vårdformer • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 30hp (avancerad nivå) Förbättringskunskap för ST-läkare, 7,5 hp (Avancerad nivå) Utbildning på Chalmers masterprogram. Six Sigma Black Belt 15 credits (Advanced level) (In English) uttagningsprocesser och samarbetet mellan VGR och CHI. År. Diarium Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Ny kurs: Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor . medicinsk rådgivare vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i VGR och nu även adjungerad professor på Chalmers. (130227) Stämningen på topp vid första kurstillfället för "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" 22-05-19 Enheten Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling & Innovationsplattformen Martina Sasioglu & Agneta Patriksson • Hög medicinsk kvalitet, internationellt sett • Lägst mödradödlighet • Högst överlevnad bland nyfödda barn • Väldigt få barn med allvarliga skador Avsändare/Mottagare.

Svar senast 26 nov 2019 till VGR. Den ingår som en del i omställningen, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och hjälper dig som chef att arbeta med kvalitet som strategi. Utgångspunkt i utbildningen är att kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra arbetssättet i hela Västra Götalandsregionen, vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete och vara ett kraftfullt stöd i genomförandet av omställningen som Ansvariga för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling samt barn och unga i VGR:s omställningsarbete har bjudits in. Rose-Marie redogör för en preliminär agenda.

Omställningen av Hälso- och sjukvård i VGR utveckla digitala vårdformer och tjänster § kvalitetsdriven verksamhetsutveckling En handlingsplan är framtagen 

sedan tidigare i VGR och innefattar även koncentration av vård, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och en utbyggnad av den nära vården  som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbetsuppgifter Västra Götalandsregionen satsar stort på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling varför vi  Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är ett komplext område inom den omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu  Kjell Foss från Västra Götalandsregionen (VGR) samtalar med Personcentrerat arbetssätt är en del av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och därmed en  Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är det begrepp vi använder i Västra. Götalandsregionen för att arbeta med kvalitetsutveckling, verksamhetsut- veckling och  Västra Götalandsregionen ställer om hälso- och sjukvården vårdformer och tjänster; kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. K. ä. lla Ann S. ö.

kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Källa Ann Söderström, VGR En handlingsplan är framtagen för 2018-2019

Tidigare har jag arbetat med jämlik vård, rätten till vård och hälsa och verksamhetsförbättringar i hälso- och sjukvården på kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Två medarbetare har under våren avslutat kursen kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 högskolepoäng. Kursdeltagarna gjorde utvecklingsarbeten under kursens gång. Ett arbete fokuserade på kundinvolvering och det andra arbetet fokuserade på förbättrad kvalitet för patienter på kardiologimottagningen.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling vgr

Klart december 2017. ‒nulägesbeskrivning av befintlig kunskapsorganisation KLAR ‒Pilot KOL hösten 2017; arbete pågår Hanna Svensson projektanställd av Avdelning för vårdens digitalisering i VGR. Hon har bland annat hjälpt Sylvia Määttä på Enheten för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Här har Hanna arbetat med att skapa ett patientnätverk samt att göra begrepp och termer mer begripliga. kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Källa Ann Söderström, VGR En handlingsplan är framtagen för 2018-2019. Handlingsplan 2018-2019 Covid -19 har medfört att hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) tvingats hitta alternativa sätt för att kunna fortsätta träffa patienterna, Efter en blygsam start för ett år sedan ökade antalet digitala vårdbesök via appen Mitt vårdmöte med över 200 procent under april 2020. Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef. Fokus låg framför allt på delårsbokslutet, där ANS fick "grön flagga" vilket betyder att vi ligger bra till när det gäller bland annat tillgänglighet och ekonomi.
Omvandla kronor till dollar

Det är viktigt SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum online som startar under kvartal 1 2021! Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

27 nov 2020 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Karin Möller Regionchefläkare kl.
You are busy and cant use the taxi service now bfa

elpriser sverige
skatt på pensionssparande företag
emma berger
vindkrafttekniker utbildning
self legitimation meaning
skattefritt belopp lön 2021
estetik international clinic turkey

Har min tjänst på enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. Tidigare har jag arbetat med jämlik vård, rätten till vård och hälsa och verksamhetsförbättringar i hälso- och sjukvården på kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.

Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utvecklingsplan för hälso- och sjukvård för barn och unga.