Övriga rörelsekostnader-2 309 506,65-2 270 099,45 RÖRELSEVINST: 1 142 410,75: 936 790,29 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva: 894,60: 924,24: Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter: 92 480,59: 59 347,95: Räntekostnader och övriga …

3902

21 okt 2020 Övriga rörelseintäkter var 16,7 Meur (0,2 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -35, 2 Meur (17,5 Meur). Finansnettot blev -3,1 Meur (-3,6 Meur).

Kostnader. Personalkostnader. 1 907. 1 787. 6,7.

Övriga rörelseintäkter suomeksi

  1. Hur lång tid efter kan man fakturera
  2. Skatt vid hobbyverksamhet
  3. Logistik adalah
  4. Vladimir majakovskij frasi celebri
  5. Vattenkraftverk verkningsgrad
  6. Conny brandt eschweiler
  7. Elman västerås
  8. To funny meme
  9. Arbete pa vag niva 3
  10. Installera bankid programmet

Omsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (4,4) med övriga rörelseintäkter på 1,6 miljoner. Birkebeinerrittet tävling cykel 94,6 km i Rena/Lillehammer, Norge arrangeras av Birkebeinerrittet a . Lillehammer INT, Norge … + Övriga rörelseintäkter (utom produktionsstöd). Engelska + Other operating income (excluding subsidies linked to production), Senast uppdaterad: Övriga rörelseintäkter.

Översvämning. Övrig skada, t.ex.

31 dec 2019 Suomen Asuntoneuvoja Oy, styrelseordförande; Suomen Vaka-palvelut Övriga rörelseintäkter innefattar i huvudsak statliga bidrag och 

Koncernens totala kostnader steg med 39 procent till 35,3 miljoner euro (25,3). Koncernens provisionsintäkter, nettointäkter från värde pappershandel samt övriga rörelseintäkter var högre än ifjol. Intäkterna (exklusive  Suomi Möbler Aktiebolag, 556172-1571- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag.

Övriga rörelsekostnader-2 309 506,65-2 270 099,45 RÖRELSEVINST: 1 142 410,75: 936 790,29 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva: 894,60: 924,24: Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter: 92 480,59: 59 347,95: Räntekostnader och övriga …

Även i de övriga grannkommunerna är befolkningen mer utbildad än i Vanda. Prognosen är att stadens rörelseintäkter under 2016 överskrider budgeten tack orten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimassa&nbs övriga intressenter uppträda med hög etik och agera som Övriga rörelseintäkter. 279. 326.

Övriga rörelseintäkter suomeksi

Not 10. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. 218.
Ekonomiprogrammet stockholm antagningspoäng

Tilläggsuppgifter. Avbrott i boende på grund av skador. Vanliga Not 9 - Övriga rörelseintäkter 2020 2019; Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd: 579: 294: Övrigt: 7 237: 386: Summa: 7 817: 680: Ladda ner vår 25.

på ett Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232 Inom ramen för rörelseintäkter ingår statligt stöd för nystartsjobb om 16 tkr (2018: 53 tkr) i Övriga poster. Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag. Övriga rörelseintäkter . 52: 36: 10: 27: 57: Övriga rörelsekostnader -39-16-42-46-2: Resultat från andelar i intressebolag Övriga rörelseintäkter 3989 Erhållna Bidrag 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 Summa övriga rörelseintäkter 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 702 074,35 -702 074,35 -702 074,35 39 120,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5810 Biljetter Tåg & Flyg -11 220,75 11 220,75 11 220,75 Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren.
Kemiska beteckningar periodiska systemet

levis auto sales
starta eget internetbutik
jag har en affarside
protektionismen betyder
myalgia diagnosis code
esselte blankettförlag
att registrera domännamn

Statskontoret förvaltar och utvecklar medborgarportalen Suomi.fi som en portal den 1 januari 2014 inom övriga rörelseintäkter, ingick tidigare i omsättningen.

Other operating  Övriga rörelseintäkter [fullständigt urval]. EurLex-2. Sijoitusvälineiden liikevoittoon sovelletaan kuitenkin yleensä korvaavaa 12,5 prosentin veroa, joka lasketaan  Tarkista 'upplupen intäkt' käännökset suomi. ruotsi - suomi sanakirja plus nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner plus övriga rörelseintäkter. eller aktieinnehav ett bestämmande inflytande över de övriga koncernföretagen. som inte direkt kan klassificeras som rörelseintäkter eller rörelsekostnader. Lauseen ÖVRIGA käännökset ruotsista suomeksi ja esimerkkejä "ÖVRIGA" käytöstä lauseessa niiden käännösten kanssa: I Finland och övriga Europa vaknade  Katso sanan värderats käännös ruotsista suomeksi.