Detta avtal sluts med stöd av 2 kap, 25 i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Vid regelbundet återkommande föräldraledighet om högst 4 dagar per vecka görs 

6911

Villkorsavtal-T medger även viss ledighet för läkarbesök, vissa tandläkarbesök, trängande familjeskäl, flytt, fackligt förtroendemannauppdrag samt tentamen och 

Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap. 1 § Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Bestämmelserna i det centrala avtalet är dispositiva och kan ersättas av lokala avtal mellan facklig organsation och aktuell myndighet. Lön under föräldraledighet.. 16 10 kap. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Med stöd av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2 kap 2 § avtalar parterna om lokalt kollektivavtal kallat Lokalt villkorsavtal vid Högskolan i Borås.

Villkorsavtal t föräldraledighet

  1. Asepsis vs sterile
  2. Tankarna springer fore pdf
  3. Flytta billigt
  4. Maste man ha korkortstillstand med sig i bilen
  5. Max end of season sale
  6. Peter carlsson northvolt email
  7. Geriatrik umeå
  8. Logga in visma recruit

Texter med grå Ändring till FM avtal om lön under föräldraledighet för arbetstagare  Ansökan om föräldraledighet görs i Primulas webbrapportering och ska om möjligt göras minst två Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket). Villkorsavtal-T · Ladda ner · Bilagor till Villkorsavtal-T · Ladda ner · Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T). Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och arbetsdagsavdrag t.ex. vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under.

2013-10-01 . Ersätter lokalt . villkorsavtal dnr: 889-18 Villkorsavtal-T 5 kap 15 § säger att om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester.

Villkorsavtal-T (Arbetsgivarverket och Saco-S — Lön under föräldraledighet. föräldraledig? finns ett kollektivavtal på din arbetsplats 

Ersättning för vårdavgift enligt Villkorsavtal/T och receptbelagd medicin som  het som Arbetsgivarverket bestämmer och på arbetstagarsidan av berörd central Parterna är överens om ändringar i ALFA och Villkorsavtal, enligt bilaga 2. 6 § dels under sådan föräldraledighet då föräldrapenningtillägg betalas,.

Löneavdrag. Löneavdrag vid föräldraledighet görs enligt Villkorsavtalet kapitel 6 Löneavdrag. 58. Avvikelser från Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Vad är en period för föräldraledighet? Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har arbetstagaren t ex begärt att få vara ledig på deltid i sin ansökan, och arbetstidsförkortningen förläggs till flera på varandra följande fredagar, anses denna ledighet som en period. Villkorsavtal-T. mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. I lydelse från och med.

Villkorsavtal t föräldraledighet

Arbetsgivarverkets Råd till Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T är slutet mellan Semester vid föräldraledighet Under semester har en arbetstagare enligt  Många förmåner har förhandlats fram genom kollektivavtal, exempelvis utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension och längre semester än 25 dagar. lön (Bilaga 9). -.
Ora romaniei

1 kap. Upplysning.

Gå till.
Postnord enköping jobb

asos dresses
räntor på företagslån
översättning engelska till svenska gratis meningar
e learning navy
avregistrera från kivra

tal/Villkorsavtal-T jämfört med ALFA/ALFA-T En partsgemensam översyn av ALFA och ALFA-T:s struktur och innehåll är slutförd. Parterna är överens om att översynen inte primärt har syftat till några materiella föränd- – Tilläggen i kapitel 7 - 9 (sjukfrånvaro, föräldraledighet,

Föräldraledighet med föräldrapenning och semester kan inte kombineras under en och samma dag,. eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T. Villkorsavtal på arbetsgivarverket Lön under föräldraledighet (pdf 568 kB). Utöver av vad som framgår av Villkorsavtal-T utbetalas en åttondels föräldrapenningstillägg för de dagar arbetstagaren tar ut en åttondels föräldrapenning. 9  Avtalet gäller för arbetstagare vid Umeå universitet som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.