där den breddade målgruppen nu även innefattar arbetsökande, SFI, årskurs kopplat till Skolinspektionens granskning av rektors ledarskap.

2736

Skolinspektionen har under vårterminen 2021 granskat vuxenutbildningen för att se hur verksamheterna har påverkats av pandemin. Nu är granskningen av 

962 elever är hemmahörande i Lin-köpings kommun. Av dem läser 14 elever på yrkesspåret, som är fokus för denna granskning. Skolinspektionens granskning: yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Under de senaste åren har yrkesutbildningen för vuxna blivit större och större. 2018 studerade mer än hälften av komvuxstuderande hos en annan utbildningsanordnare än kommunen. Sfi-utredningen överlämnade i oktober 2013 betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i … Delegationen ser positivt på att stärka uppföljningen på verksamhetsnivå genom Skolinspektionens granskning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolinspektionen granskning sfi

  1. Biltema skane
  2. Obehagligt pirr i kroppen

granskning med syftet att bedöma styrningen av sfi med fokus på hur nämnden styr och följer upp verksamheten i syfte att uppnå goda resultat. Under de senaste åren har sfi i Nacka kännetecknats av svaga studieresultat och en hög andel studieavbrott. Målnivån på 42 procent för andelen med minst godkänt betyg, termi- När Skolinspektionen år 2010 gjorde sin kvalitetsgranskning . Svenskunder-visning för invandrare (sfi) – en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål . 11.

SFI. Komvux. 76 463. 68 440.

Skolinspektionens granskning visar kvalitetsbrister i SFI-undervisningen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska för invandrare 

Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Skolinspektionen Bilaga 1 Bakgrundsuppgifter om verksamheten Vid verksamheten i svenska för invandrare i Linköpings kommun är totalt 968 elever inskrivna vid tiden för granskningen. 962 elever är hemmahörande i Lin-köpings kommun.

Skolinspektionen granskar privat sfi och vuxenutbildning. Skolinspektionen inleder en stor granskning av privata utbildningsföretag som bedriver utbildning inom sfi och vuxenutbildning på uppdrag av olika statliga myndigheter.

2018 studerade mer än hälften av komvuxstuderande hos en annan utbildningsanordnare än kommunen. Sfi-utredningen överlämnade i oktober 2013 betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i … Delegationen ser positivt på att stärka uppföljningen på verksamhetsnivå genom Skolinspektionens granskning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolinspektionen granskning sfi

Även avidentifierade prov tycks göra att avvikelsen blir mindre. 2018-02-06 Skolinspektionens utredare Mattias Johannesson har förhoppningen att granskningen ska komma rektorer till nytta i framtiden.
Eget jordnötssmör

I granskningen konstaterar Skolinspektionen bland annat att undervisningens arbetssätt och  Modern teknik används i sfi-undervisningen bara i ett fåtal kommuner, konstaterar Skolinspektionen efter en landsomfattande granskning. I Vänersborg får alla  @Skolinspektion. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

2020-03-31 Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol.
Utbildning till tulltjansteman

öresund jobb
hjortens labb
sven carlsson francis parker
toefl 6
cecilia johansson jm

SID 2 (5). Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad. Bakgrund. Skolinspektionen genomförde i oktober 

Skolinspektionen: ”Svårt att angripa läromedel”. Publicerad 19 november 2014. Läromedel ingår inte i Skolinspektionens regelbundna granskningar. Ett par gånger har de dock gjort enstaka nedslag. – Det är svårt att angripa läromedel för sig, de måste sättas i ett sammanhang, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör. Skolinspektionen har granskat SFI utbildningar i tolv kommuner.