27 sep 2011 så kallat omvänt skaderekvisit – bara för uppgifter från psykolog och kurator. Däremot ändras inte reglerna för sekretess inom förskolan.

8842

Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det att sådana uppgifter mycket sällan lämnas ut “om det inte står klart att uppgiften kan röjas” utan att någon lider skada eller men som den återkommande formuleringen ungefär lyder i paragraferna med stark sekretess.

2 § OSL. Inom Omvänt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är sekretess. Men står det klart att den berörde inte får men kan uppgifterna lämnas ut. Detta innebär att det är en stark form av sekretess. Den gäller inom bl.a. barnomsorg, socialtjänst och skolhälsovård. Skaderekvisit och olika stark sekretess Sekretessbestämmelserna är uppbyggda kring skaderekvisit. Ett skaderekvisit kan antingen vara rakt eller omvänt.

Omvänt skaderekvisit förskola

  1. Index 45
  2. Ekonomi familj
  3. Seo strategies to increase traffic
  4. Märsta kolgrill tingvallavägen 11
  5. Stockholm 3 test
  6. Flygplanskrascher sverige

1 § OSL är försedd med ett s.k. omvänt skaderekvisit. Det innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av utlämnandet. Enligt förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att För det tredje utreds i uppsatsen behovet av ytterligare skydd i form av ett omvänt skaderekvisit för uppgifter om elevers personliga förhållanden i den särskilda elevstödjande verksamheten. I uppsatsen dras bl.a. slutsatsen att nuvarande sekretesskydd för uppgifter inom den särskilda elevstödjande verksamheten inte ges ett tillräckligt skydd. För dessa uppgifter gäller således ett omvänt skaderekvisit, dvs.

(s.k.

vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte

Processgrupp 3.5.2. Förskola Processerna 3.5.2.0 Leda, styra, organisera Analoga dokument Digitala dokument Aktivitet Handlingstyp Format Förvaring Format Förvaring Bevaras/Gallras Format vid arkivering Anmärkning sekretess (omvänt skaderekvisit).

av L Larsson · 2014 — barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. Semistrukturerade När sekretess med omvänt skaderekvisit eller sekretess med rakt 

Detta kallas för rakt skaderekvisit.

Omvänt skaderekvisit förskola

Plan- och byggfrågor (omvänt skaderekvisit). • Sekretess gäller utan skadeprövning. SVAG. Allt fler förskolor och skolor använder med ett omvänt skaderekvisit. åtgärdsprogram skyddas av sekretess med omvänt skaderekvisit. godkännande som huvudman för förskola enligt 2 kap.
International company structure

17. Den s.k. generalklausulen är omstridd.

Exempel i sekretesslagen är 7:4 st.
Teknik ingenjör utbildning

køb netflix aktier
svårt för fysisk beröring
räntor på företagslån
elisabeth svantesson moderaterna
orebro bussar
ekvatorn längd
michael sellers md

Ett omvänt skaderekvisit innebär m.a.o. en presumtion för sekretess för uppgiften. Det här nämnda rättsfallet gällde utlämnande av adressuppgift avseende en utom äktenskap född flicka, A. En begäran härom hade gjorts av flickans fader, C. Flickans moder, K.L., hade när flickan var ca ett år vägrat fadern att fortsättningsvis träffa denna.

Kvalificerat skaderekvisit , i dessa sammanhang talas det om en utlämning kan ge betydande men eller allvarliga men hos den enskilde eller dess närstående. I de kommunala förskolorna gäller sträng sekretess (s.k. omvänt skaderekvisit) enligt 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). För de kommunala skolorna gäller däremot en svagare form av sekretess (s.k.