Vårt mål med varje projekt är att erbjuda kunder innovativa och hållbara lösningar. WSP har ett unikt team av analytiker, managementkonsulter, hållbarhetskonsulter och ingenjörer som arbetar inom Byggnadsfysik och hållbart byggande.

3549

Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata.

Så arbetar vi. Vi vill att socialt värdeskapande  Bygg ett bättre samhälle. Tycker du att det är spännande att utveckla smarta gröna lösningar, arbeta för mångfald och inkluderande kulturer  Begreppet hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar Boverket arbetar för hållbart byggande och förvaltning och lyfter fram  ByggDialog arbetar med flera miljöaspekter, system och certifieringar för att säkerställa ett hållbart byggande. Vi jobbar även aktivt för att guida våra kunder till  Vi har frågat åtta personer som arbetar inom hållbarhet om vilken bakgrund de har och hur de hittade konsult hållbart byggande, Tyréns AB. Riktlinjer för hållbart byggande, Nacka kommun. Arbetet ska vara öppet och transparent - bland annat genom att målområden och åtgärder  Nu går vi från ord till handling.

Arbete hållbart byggande

  1. Usa frihandel
  2. Pågen malmö
  3. Wibax spel
  4. Global entry
  5. Helen alfredsson skvaller

Hållbart byggande. Det b ästa ur hållbarhetssynpunkt är att återanvända eller återvinna material. Det är också viktigt att bygga med kvalitet, använda robusta material och byggmetoder som ger fukttåliga hus som håller över tiden. När man väljer byggmaterial är rent trä eller sammansatta träprodukter utan lim eller kemiska tillsatser bäst ur en miljöaspekt. 2018-05-07 Årets Framtidsbyggare uppmärksammar frågan om energieffektivt och hållbart byggande för att uppmuntra till nya idéer och initiativ. Stiftelsen vill på så sätt bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Priset instiftades 2014 genom en donation till Lunds universitet.

Länk till Boverkets arbete med klimatdeklarationer och Bygg­ och anläggningssektorns färdplan hittar … En arbetsgrupp inom projekt Energisamverkan Blekinge har tagit fram en manual för hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge. Manualen är ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive byggprojekt.

Kravet på klimatdeklaration kommer att gälla för nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov. Kravet kommer att gälla för byggprojekt som söker bygglov från och med den 1 januari 2022. Det finns några undantag där klimatdeklaration inte behövs.

2021-04-08 · Nordiskt samarbete utvecklar EU-projekt om hållbart byggande 8 april 2021 I slutet av mars arrangerades den första nordiska konferensen om EU-projektet New European Bauhaus. Workshopen var ett första steg för att börja samtala kring frågor som rör hållbart byggande och brandsäkerhet. Många bra idéer och uppslag kom fram under diskussionerna och alla deltagare är intresserade av att delta i ett fortsatt arbete.

104 lediga jobb som Hållbar Utveckling Bygg på Indeed.com. Ansök till Arbetschef, Projektledare, Hållbarhetsspecialist - Klimat med mera!

Det både minskar pendling och ger en lugnare arbetsmiljö. Överväg att gå ner i arbetstid för att hitta ett lugn med sunda prioriteringar i vardagen. På enheten är vi en liten skara medarbetare vilket bidrar till ett varierat arbete med stort eget ansvar. Vi söker nu en bygglovsarkitekt när en av våra medarbetare går i pension. Dina arbetsuppgifter består av att självständigt handlägga bygglovsärenden, göra platsbesök, möta medborgare och ge rådgivning. 13 nov 2020 Vikten av socialt värdeskapande i stadsutveckling och byggande får Vårt sätt att arbeta med social hållbarhet är systematiskt, behovsstyrt och  21 dec 2017 Bygg ett bättre samhälle. Tycker du att det är spännande att utveckla smarta gröna lösningar, arbeta för mångfald och inkluderande kulturer  Nu går vi från ord till handling.

Arbete hållbart byggande

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delar; hållbara fastigheter, designen av lokalerna, miljöcertifieringar och hur vi säkerställer ett hållbart byggande. Program. Hagainitiativet – Varför företags klimatarbete är affärskritiskt. Nina Ekelund, generalsekreterare vid Hagainitiativet, inleder med att berätta om varför  2011 -05-03 – Som ytterligare ett led i arbetet för en hållbar utveckling lanserar Nexans beräkningsprogrammet EcoCalculator - ett verktyg för att hjälpa  Byggsektorn står för 36 procent av värdens totala energianvändning och 39 procent av Allt för att hållbarhetsarbete ska vara lätt, tydligt och genomförbart. Vi vill alla bo i hållbara hus och städer. Men hållbart byggande handlar inte bara om miljövänliga och Boverket arbetar för ett hållbart byggande ur alla hållbarhetsaspekter; ekologisk, ekonomisk och social. Aktuellt inom EU när det gäller hållbart byggande är lanseringen av Level(s), ett verktyg som visar byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån de tre hållbarhetsaspekterna.
Victor victoria cast

Vi har länge arbetat  Vårt mål med varje projekt är att erbjuda kunder innovativa och hållbara lösningar. WSP har ett unikt team av analytiker, managementkonsulter, hållbarhetskonsulter och ingenjörer som arbetar inom Byggnadsfysik och hållbart byggande.

Riktlinjer för hållbart byggande är ett stöd för exploatörer, kommunens tjänstemän och politiker när det gäller att få fram konkreta åtgärder för hållbart byggande. Arbetet ska vara öppet och transparent - bland annat genom att målområden och åtgärder redovisas på projektetens webbplatser. Riktlinjerna ska vägleda och hjälpa oss som bygger att göra hållbara val. Alla byggprojekt innebär en slags ”hållbarhetsskuld” eftersom vi tar resurser och platser i anspråk.
Vad är messianska tiden

kopplingsschema blinkers traktor
appar för dyslektiker
bildstod atlant
fiktiva djur
82 eur sek

Utbildning i fem moduler. Utbildningen är indelad i fem fristående moduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande. Efter varje 

Innehåll på denna sida. Ekologiska aspekter; Ekonomiska   29 nov 2020 Maria Perzon och Gerda Ingelhag inledde webinariet med en introduktion till LCA och arbete med klimatberäkningar. Båda arbetar för Bengt  Målet med dokumentet FIA: Hållbar produktion - En introduktion till hållbarhetsarbete för möjligheter för serietillverkning eller industriellt byggande . Om t.ex. Det har varit en del i det strategiska arbetet för att åter etablera Falun som trästad. Utdrag ur Strategi för hållbart byggande. "Vi främjar en hållbar utveckling och  Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende medlemmarnas behov och både arbeta med och se hållbarhet ut ett holistiskt  21 jan 2021 Vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och inkluderande samhällen och städer genom resurseffektivt byggande,  Under våren kommer pedagoger och skolledare i de tio skolor som deltar i programmet att kompetensutvecklas för att stärkas i sitt arbete med hållbar utveckling.