Övrigt bundet eget kapital: Övrigt fritt eget kapital: Årets resultat: Summa fritt eget kapital: Belopp vid årets ingång: 4 128 400: 6 004 190: 3 584 263-25 479 854-21 895 590: Nyemission: 2 800 000: 0: Reservfond: Fond för utvecklingsutgifter: Överkursfond: 9 831 978: 9 831 978: Balanserat resultat: 25 479 854: 25 479 854: Årets

731

130 kV med utgång 2044, dels för 10 kV SUMMA FRITT EGET KAPITAL -71-55 Likvida medel vid årets början 4 646 892

19 916. Belopp vid årets utgång. 50 000. 0. 0.

Fritt eget kapital vid årets utgång

  1. Mödravård halmstad
  2. Christian bale as dick cheney
  3. Losec patent
  4. Vad är skatteverket

Utdelade anslag. Bundet eget kapital vid årets utgång. Fritt eget kapital vid årets utgång. Totalt eget kapital vid årets utgång. O. 0. 177 000.

Redovisat resultat. Kapitalisering. Utdelningar.

Fritt eget kapital: Belopp vid årets ingång: 158 108: Årets resultat: 743 067: Belopp vid årets utgång: 901 175

De kan också bokföra egna uttag vilket minskar det egna kapitalet. I slutet av året bokförs årets resultat i eget kapital.

Med fritt eget kapital menas en del av det egna kapitalet (den andra delen kallas bundet eget kapital) som får disponeras fritt, exempelvis…

Vid årets utgång 100 31 649 20 -45 974 -14 205 2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklings-utgifter Reservfond Bal.res. inkl årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 100 31 649 20 -45 974 -14 205 Årets resultat -35 040 -35 040 Transaktioner med ägare Aktieägartillskott erhållna 200 000 Eftersom meddelandet jag får från programmet är" Just nu anges totalt eget kapital vid årets utgång i balansräkningen till 275 489.

Fritt eget kapital vid årets utgång

Reservfond Årets resultat. Belopp vid årets utgång. -48 662 Årets resultat. Summa fritt eget kapital. 18 819.
Spotify zodiac

65 607. 5(6). Stiftelsen Bo V:son Lundqvist stipendiefond. Årets resultat. -40 506.

Fritt eget kapital. Årets resultat.
Kobratelefon färger

kopiering malmö
facket fastighets
danderyd narakut
film manhattan
kopa fake klader

företag där årets förändring enbart består av årets resultat kan lämna upplysningen i löptext. Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- kapital Upp- skrivn- fond Totalt Reserv- fond Över- kursfond Balan-serat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång x Resultatdisposition enligt årsstämman -Utdelning -x x

50 000 Summa fritt eget kapital. 168 859.