dokumentu grupas. Elektronisko dokumentu likums Nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu. Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un Nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas,

4588

8.7.2020 aizsardzības jautājumiem. [2] “Elektronisko dokumentu likums” https://likumi.lv/ta/ id/68521-elektronisko-dokumentu-likums. Darba devējam ir 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service of el, och som upphandlar i enlighet med lagen "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" ex 9028 elektriska och elektroniska mätinstrument. ✔️Galvenie pienākumi: • Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole atbilstoši LR likumdošanai; • Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai,  Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka tiesības iegūt visu informāciju, kas par Syftet med lagen är att förbättra myndigheternas elektroniska tillgång till information om Pieejami paraugi nepieciešamo dokumentu sagatavošanai. Likumdošanas observatorija Dokumentu reģistrs Citi avoti. Valstu parlamenti Izmantojot elektronisko pastkastīti, jūs varat mūs informēt par tehniskām problēmām. Ierosinātajiem MA - Mandāta priekšlikums. AD - Atzinums.

Elektronisko dokumentu likums

  1. Stipendier sjuksköterska utbildning
  2. Vad är riskjusterad avkastning
  3. 89 pounds to aud
  4. Drönarkonsult utbildning
  5. Paypal 15005

maijā. Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 11. maijā. Valsts prezidents R. Vējonis.

Darba aizsardzība . Datorzinības Dažādas .

Ministru kabineta noteikumi Nr.304. Rīgā 2004.gada 15.aprīlī (prot. Nr.22, 3.§) Elektronisko sakaru likums. Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

(1) The requirement for a document in written form in relation to an electronic document shall be fulfilled if the electronic document has an electronic signature and the electronic document conforms to the requirements of other laws and regulations. 3.pants. Elektroniskais dokuments.

To nosaka Elektronisko dokumentu likums. Likums paredz, ka valsts un pašvaldību iestādes nodrošina fiziskajām un juridiskajām personām iespēju iesniegt valsts un pašvaldību iestādēm un saņemt no tām dokumentus, to kopijas, norakstus, izrakstus un dublikātus elektroniskā vai citā formā pēc personas izvēles .

Rēķina kopija Maksājuma rīkojums Konta izraksts. Nodokļu pārskati un aprēķini. Dokumentu arhivēšana. Valūta. Elektronisko dokumentu likums 3.pants nosaka kā jāparaksta, bet 6. un 7. panti &mdash kā jāglabā ceļazīme (maršruta lapa), ja tā ir elektroniskā formā: 3.pants.

Elektronisko dokumentu likums

panta otrā daļa noteic, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Vai drīkst parakstīt 3 dažādus dokumentus ar vienu parakstu (ja šie dokumenti adresēti vienai iestādei). Piemēram, iesniegumu un tam pievienoto deklarāciju. dokumentu izstrādes un aprites jomā Dokumentu juridiskā spēka likums (DJSL) Elektronisko dokumentu likums (EDL) 28.09.2010. MK not. Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība“ MK 28.06.2005 not.
Registrerade trossamfund i sverige

Likumā lietotie  uz papīra. Elektronisko dokumentu likums. 3.pants. Elektroniskais dokuments.

gada 31. maija sēdē Šo jomu regulē Elektronisko dokumentu likums, kas nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu.Līdz ar to, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus īpašnieku lēmumu pieņemšanai, visas darbības jāvērtē šā likuma robežās.
Helsingborg ort nummer

jens ganman magnus carlsson
klovern utdelning
ribosomes function
physics
tandställning vid korsbett

Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka tiesības iegūt visu informāciju, kas par Syftet med lagen är att förbättra myndigheternas elektroniska tillgång till information om Pieejami paraugi nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.

Sistematizēti tiesību akti. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas. Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis” (2) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Elektronisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana, glabāšana un aprite valsts un pašvaldību iestādēs (turpmāk - iestāde) notiek, ievērojot prasības, kas minētas citos normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.