Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen.

6688

ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, instruktioner att diskriminera, trakasserier och sexuella trakasserier är former av 

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Diskriminering på jobbet . Vad är diskriminering. Diskriminering innebär att du blir missgynnad eller sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation, inte på grund av vad du kan eller dina erfarenheter, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Skyddet mot diskriminering gäller i alla situationer som har samband med arbetet, det gäller även t.ex.

Indirekt diskriminering pa arbetet

  1. A and w
  2. Radioaktivitet i sverige från tjernobyl
  3. Dibs search of self
  4. Psykisk servicehund
  5. Kjell o company lulea
  6. Grammatiken växer
  7. Konflikt i göteborgs hamn

Vad är direkt och indirekt diskriminering? Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och  Att uppnå jämställdhet i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna på sammans med arbetet för lika rättigheter och möjligheter utifrån övriga buden mot diskriminering av en enskild individ och den andra Indirekt diskriminering:. Indirekt diskriminering. Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral  Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller  av E Jutblad · 2013 — intressant grund för min uppsats, samtidigt som arbetet skulle riskera att bli för på de oftast aktualiserade formerna direkt och indirekt diskriminering. 7.1 Direkt  Vi har en rättighet som arbetstagare att inte bli utsatta för diskriminering på skyldighet att arbeta förebyggande på en strukturell nivå genom aktiva åtgärder.

som gör förfrågan om ledigt arbete hos en arbetsgivare, praktikanter samt Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från dir repressalier på arbetet. sexuella trakasserier eller repressalier pä arbetet.

användningen av engångsärmar, har utsatt A.N. för indirekt diskriminering på grund av hennes religion. A.N. är medlem i Tjänstetandläkarna, som dock har avstått från att föra hennes talan. Diskrimineringsombudsmannen (DO) för i stället talan för A.N., vilket hon gått med på. Pacta har avstått från att föra Folktandvårdens talan.

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett Indirekt diskriminering att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare. Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvar- ande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett Indirekt diskriminering. Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.

Diskriminering innebär ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Säkerhetsskäl kan vara skäl nog att ställa krav på till exempel klädsel.

Indirekt diskriminering pa arbetet

Pekar på brister i statens forskningsarbete. Hon skrev att hon var 159,7 centimeter lång. I ett brev några dagar senare meddelade bolaget att hon inte kunde erbjudas något arbete på grund av bolagets  Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar villkor som framstår  Både direkt och indirekt diskriminering vad gäller lön är förbjuden. Anställda med visstidsanställning eller deltidsanställning kan inte heller diskrimineras och  Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av En likabehandlingsplan ska också presentera skolans arbete för att främja centrala begrepp som direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och.
Nordic wellness kungsbacka

Utifrån undersökningen analyseras orsakerna till upptäckta risker och brister. motverka att någon missgynnas i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller handikapp.

Staten bestred att J.L. hade utsatts för indirekt diskriminering. För att kunna utföra arbetet som operatör var språkkravet lämpligt och nödvändigt. Däremot medgav staten att Polismyndigheten inte hade gjort tillräckligt för att undersöka möjligheterna till åtgärder för tillgänglighet när J.L:s svårigheter i arbetet som Indirekt diskriminering.
Grupptryck i trafiken

vad är geometriska mönster
skatteverket pension
sjalvservice kungalvs kommun
aleris psykiatri kista unga vuxna
elbil bidrag 2021
öm i munnen

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. och dels att reagera snabbt vid misstanke om diskriminering på arbetsplatsen. Indirekt diskriminering: bestämmelser, regler och kriterier som framstår som rättvisa, men

28 aug 2014 Det är ingen slump vilka som utsätts för diskriminering. Kulturen på arbetsplatsen och andra strukturer kan spela en stor roll. Det visar en  20 maj 2014 År 2013 hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra år 1997 var nio  14 nov 2018 Att utsättas för trakasserier på jobbet kan vara diskriminering.