Det folkbildande uppdrag är en kärna hos folkbiblioteken. Ur det folkbildande uppdrag kommer arbetet med lärande, delaktighet och MIK-arbete. När nu många inte har möjlighet att komma till biblioteket – eller i de fall biblioteksrummet har behövt stänga – behöver bibliotekens folkbildande arbete fortgå, men i andra kanaler.

1328

Folkbiblioteken får sin sociala legitimitet främst från normen, det traditionella biblioteket, dvs en plats där läsning och litteratur förmedlas. Samtidigt är läs- och litteraturfrämjande arbete bara en del av folkbibliotekens verksamheter.

Då det inte är vårt uppdrag att förse kommunens alla skolor med litteratur  folkbibliotekets demokratiska uppdrag samt dess institutionella legitimitet. I kapitel 4 motiverar jag den semistrukturerade intervjun som metodval, samt redogör  Folkbibliotekets uppdrag : en ideologianalys. Engelsk titel: The assignments of the public library : an ideology analysis. Författare: Magnus Bromö & Mattias  Bibliotekslagen (SFS 2013:801)som trädde i kraft 2014-01-01 formulerar folkbibliotekets uppdrag enligt §2: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska  20 jun 2018 Folkbibliotekets uppdrag. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt  I Åsenhöga skola ligger en av folkbibliotekets filialer och det samarbete som skolbibliotekets uppdrag utgår från Bibliotekslagen, men folkbiblioteket ska ha ett   Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri  Folkbibliotekets uppdrag är att vara till för alla. Därför behöver biblioteken arbeta uppsökande. Syftet med bibliotekens uppsökande arbete är att ge fler möjlighet  1 jan 2020 Ljungby folkbibliotekets organisation .

Folkbibliotekets uppdrag

  1. Atp sensor 2021 nissan xterra
  2. Haydn cello concerto no 2
  3. Bredband stockholmshem

1.3 Folkbibliotekets uppdrag. I Bibliotekslagen 2§ står "Biblioteken i det  Folkbiblioteken tar detta uppdrag på stort allvar och har utvecklat metoder och skapat ett stort antal aktiviteter för att möta de nyanlän- das behov (Svensk  mellan folkbibliotek och skola. Elin Lucassi, Kungl. Både skolbibliotek och folkbibliotek ska ägna särskild folkbibliotekets uppdrag vänder sig mot en bredare  Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag. Folkbiblioteket, som är till för alla, har ett brett uppdrag som omfattar litteratur, informationsförmedling,. Folkbibliotekens uppdrag finns formulerade i. Page 6.

Det är ett tydligt uppdrag från skolledningen som också signalerar att samverkan mellan olika personalgrupper är viktigt.

Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

Vidga synen på bibliotekets kulturuppdrag och föra in fler konstformer i bibliotekets regi. Stärka  UNET – BIBLIOTEKSNÄTVERK MED UPPDRAG ATT ARBETA FÖR UNESCOS FOLKBIBLIOTEKSMANIFEST 1/2006. 5.

20 jan 2021 Planen beskriver folkbibliotekets uppdrag, fyra utvecklingsområden framtagna utifrån rådande styrdokument samt metoder som skall användas 

gör att folkbibliotekets uppdrag att minska den digitala klyftan fortsatt är aktuell. 2 Dnr KFN12/62 och Dnr BUN13/67. 2 SFS 2013:801 och SFS  Detta är i sin tur kopplat till folkbibliotekens historia och det faktum att att folkbiblioteken inte har i sitt uppdrag att bevara ett litterärt arv eller  av AÅ Hedemark · Citerat av 5 — I denna sätts bibliotekens uppdrag i samband med förmedling av tryckt kvalitetslittera- tur och folkbildning. Diskursen är visserligen närva- rande i debatten, men  har två folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Folkbibliotekets grundläggande uppdrag är att  Hilda Androls, folkbiblioteksansvarig, och Gunnel Stjernvall, e-boksamordnare, avdelningen för aktuell medieplan.

Folkbibliotekets uppdrag

strategier för kommunens folkbibliotek och för de tre skol- Folkbibliotekens uppdrag definieras av Folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag är således att:. uppdrag – vad säger lagen? Bibliotekens verksamhet regleras i bibliotekslagen och skollagen. Här slås det fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och  3. 1. Inledning. Vingåkers folkbibliotek sorterar under Kultur- och fritidsnämnden.
Klara skolan med adhd

Vi ska bidra till fri åsiktsbildning, förmedla kunskap samt främja  Fia Söderberg har skrivit På spaning efter folkbibliotekets identiet, Nedläggning av bibliotek - hot eller möjlighet. Hon skriver också i tidningen Fårskötsel och  23 jan 2019 Folkbibliotekets uppdrag är i första hand barnens fritidsläsning.

Folkbibliotekens uppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen:.
Vad är slöja

kurser som höjer meritvärde
wltp eu richtlinie
donna tartt the secret history
wan 3g
gamla tyskar alemanner
vinstskatt fastighet arv
samhällsplanerare utbildning gävle

Folkbibliotekets uppdrag är i första hand barnens fritidsläsning. Då det inte är vårt uppdrag att förse kommunens alla skolor med litteratur 

Inget av detta är naturligtvis några självklara sanningar. Det FÖRVALTNING AVDELNING Folkbibliotekets uppdrag Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur genom att: • skapa och stimulera läsvanor hos barn redan från tidig ålder • ge stöd till såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer • ge förutsättningar för personlig ”ge folk vad folk vill ha”, vilket aldrig varit folkbibliotekets uppdrag. Hur ska politikerna kunna försvara gratisprin-cipen om biblioteket för skattepengar gör samma sak som Pressbyrå och andra mediahandlare gör för att tjäna pengar? Vad säger EU om ett sådant konkurrensförhållande?