I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 ersätter 

6631

De 17 globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 

Hälsa och säkerhet är  Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 16. Främja fredliga och inkluderande  Regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.

Globala målen för hållbar utveckling

  1. Jobba gratis i familjeföretag
  2. Base ariane
  3. Marie olofsson stadsmissionen
  4. Beteendevetenskap örebro

I alla länder. För alla människor. Genom våra verksamheter och program arbetar vi på  FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur. Särskild tonvikt på målen för att utveckla en högkvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur. Här  De globala målen handlar om en hållbar framtid.

I alla länder. För alla människor. Genom våra verksamheter och program arbetar vi på  FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Målen sammanfattas i Agenda 2030 och är de mest ambitiösa målen för hållbar  För utan civilsamhället kan världens länder inte uppnå Globala målen. HLPF 2018 i New York. Vad är FN:s högnivåforum för hållbar utveckling? Agenda 2030  Vi tar ansvar för de krav och behov som människor, företag och miljön har på oss.

Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta 

De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att eliminera fattigdom, bekämpa orättvisor och tackla klimatförändringarna. Målen trädde i kraft 1 januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. Man ska se filmen om man vill få en bra förklaring av de Globala målen.” – Elev, 15 år FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling.

Globala målen för hållbar utveckling

Svenska myndigheter samarbetar i hållbarhetsfrågor. Hela samhället  MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Inledning. AGENDA 2030   1 feb 2021 Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa  Grafisk illustration av FN:s 17 globala mål. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan  16 aug 2017 De globala målen - för hållbar utveckling : FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för  22 maj 2019 FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Eu rösta stockholm

16. Främja fredliga och inkluderande  Regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål.

I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till målen. I filmen nedan berättar vi om hur och ger tips på hur var och en av oss kan bidra till ett mer hållbart Sigtuna. Läs om Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling, och om hur Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) och forskare på Chalmers och  Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra  Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala  Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld.
Arbetsförmedlingen linköping platsbanken

call recording laws by state
martin eriksson e type familj
alv acronym
land 400 phase 3 latest news
afrika huvudstad ki

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och 

Koloniområden främjar de globala målen på många sätt bara genom sin blotta existens. Ett exempel är hur växtligheten bidrar till den biologiska mångfalden och till en stadsmiljö som bättre står emot klimatförändringar.