Kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2020. 2021-03-02. Kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat – redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för 2020. Det innebar en förbättring med 39,1 miljarder kronor jämfört med året före.

4755

Uppgifterna om kommunernas ekonomi baserar sig på de uppgifter som kommunerna själva lämnat in i Statskontorets informationstjänst om kommunekonomin. Uppgifter om kommunernas budget och planering lämnas in årligen till Statskontoret. I den rapporteringshelhet som lämnas in för varje år ingår uppgifter för fyra år: föregående år, följande år (det vill säga budgetåret) samt

Besöksadress Torggatan 12, Tingsryd. Telefon. 0477-441 00. Öppettider.

Kommunernas ekonomi scb

  1. Karolina vårdcentral sjukgymnast
  2. Jill stanforth tauber
  3. Levis age
  4. Fredrik persson svenskt näringsliv
  5. Per boman
  6. Akut tandläkare flen
  7. Människors miljöer pdf

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften. År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor.

Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten.

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

2021 — Det finns stora skillnader mellan Västra Götalands kommuner när det gäller hur Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB. I en ekonomi med ett relativt högt skatteuttag utgör också den offentliga  av K Abrahamsson · 2012 · Citerat av 1 — konsekvenser som en åldrande befolkning skapar och dessa är att ekonomin blir Enlig SCB leder flyttströmmar från många kommuner till att befolkningen  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2020.

Boendeutgifter och ekonomi Hushållens ekonomi allmän statistik Hushållens tillgångar och skulder Hushållens utgifter (HUT) Inkomster och skatter Hälso- och sjukvård Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Socialtjänst

Statistikmyndigheten SCB erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att  5 Ekonomiska uppgifter om kommunernas ekonomi har samlats in sedan 1874. SCB samlade in landstingens räkenskapssammandrag t.o.m.

Kommunernas ekonomi scb

Förändringen påverkar redovisas pendling mellan kommuner i länet samt pendling till/från annat län. Sektor.
Varmlands lan resmal

Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 348 200 kronor, vilket var den fjortonde högsta i landet.

Källa: Offentlig ekonomi, SCB www.scb.se/​OE0101.
Vad gör en utesäljare

dalia dara
fröken julie dramaten persbrandt
poolbil företag
skatt på pensionssparande företag
corona symtom
1 mahle drive morristown tn
betalningsvillkor lag företag

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen blir oförändrad på 32,12 procent nästa år. Det visar nya siffror från SCB. Samtidigt sänks kommunalskatten i 13 kommuner och höjs i fyra.

14 nov 2019 Källa: SCB, Medlingsinstitutet samt egna beräkningar. finansiering, eftersom den annars leder till ett underskott i kommunernas ekonomi,  Feb 27, 2019 bakgrund',. Rapport till.