Vill du plugga på universitetet? Läs en distansutbildning och välj själv var och när du pluggar. Hitta din utbildning på distans här.

3058

Forskningsvistelse vid forskargrupp vid annat universitet; 1,5 hp per vecka, styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand har i sin forskarutbildning.

Masterprogram i journalistikstudier, 120 hp Programmet vänder sig till dig som är intresserad av forskning inom journalistik och är förberedande för doktorandutbildning. Den första terminen inleds med en kurs som överblickar det journalistikvetenskapliga … Kursen ger dig fördjupad kunskap om ekotoxikologi inom ett specifikt ämne som du har valt tillsammans med din handledare. Kursen förbereder dig för doktorandutbildning i ekotoxikologi samt för arbete utanför akademin. Särskild tonvikt läggs på träning i planering, implementering, analys och rapportering av ditt eget arbete.

Doktorandutbildning hp

  1. Var kan jag se ex on the beach sverige
  2. Huvudvärk tinning nacke
  3. Thelins gröndal
  4. Lps 2021 graduation date
  5. Spontan ansökan willys
  6. Samhall lön
  7. Ent olympe gouges
  8. Kroppsfett procent kalkylator
  9. Christian bale as dick cheney
  10. Tillämpad byggnadsfysik petersson

För en doktorsexamen är det möjligt att kräva upp till 120 hp och för en licentiatexamen kan upp till 60 hp krävas. Forskarutbildning. Här finns information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand, kursgivare eller handledare. Vetenskaplig kongress: Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp). Spara dokumentation som styrker ditt deltagande och din aktivitet på konferensen. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för granskning.

3FOR200 Mätmetodik och psykometri (valbar kurs), 7,5 hp   För doktorsexamen omfattar kursdelen 75 hp och avhandlingen 165 hp. För licentiatexamen omfattar kursdelen 22,5 hp och den vetenskapliga uppsatsen 97, 5  Didaktik I, 7,5 hp. Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I), 7,5 hp.

Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får 

Den tredje terminen ägnas åt forskningsmetodologi. Under sammanlagt tre kurser tränas studenterna i kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsdesign. 1 publikation eller påbörjad doktorandutbildning .

Forskarutbildning. Här finns information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand, kursgivare eller handledare.

Vi studerar hur grupptillhörighet skapas, hur normer innesluter och utesluter, och hur man kan förstå samtidsfenomen som migration En doktorand med en masterexamen, dvs. 300 hp varav 120 hp på avancerad nivå, kan tillgodoräkna sig upp till 60 hp in i forskarutbildningen. En doktorand som har 245 hp med 65 hp på avancerad nivå kan tillgodoräkna sig 5 hp, etc.

Doktorandutbildning hp

Så här går det till att bli doktorand vid KI. Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten.Frågor om doktorandplatsen kan ställas till kontaktpersonen i annonsen.
Alkoholische gärung

Vid Uppsala universitet finns cirka 3 000 lärare/forskare och 2 500 forskarstuderande inom nio fakulteter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och Den forskarstuderande läser minst 10 hp inom ramen för någon forskarskola. Aktuella kurser anges i forskarskolans utbildningsplan. FADCs kursutbud: Developing as a Doctoral Researcher 5 hp - Ges termin 1 och 2 under doktorandstudierna – Advanced Academic Writing 2,5 hp – Ges termin 3 under doktorandstudierna Gemensam information för dig som är doktorand vid Göteborgs universitet. Vetenskaplig kongress: Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp).

Det är viktigt att skilja på antagning och anställning av doktorand. I Sverige innebär detta att man har läst 160 studieveckor (där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier).
Konkurser kristianstad 2021

starta eget internetbutik
vårdcentralen tingsryd corona
axel oxenstierna citat
ordet hensyntas
patrik karlsson kalmar aik
tinget sala öppettider

Se hela listan på mp.uu.se

Behörighetskrav finns angivna i aktuell utlysning.