1)Eleven kan (E: översiktligt, C: utförligt, A: utförligt och nyanserat) redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt (E: översiktligt, 

7498

Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar .

Utforligt och nyanserat

  1. Läkarsekreterare på distans sökes
  2. Studera språk i sverige
  3. Nina drakfors flashback
  4. Polis malmö central
  5. Blodfetter lchf kostdoktorn
  6. Befattningshavare suomeksi
  7. Timlon barnvakt
  8. Sas kundtjänst guld
  9. Carl gusta

SKOLFS 2020:31 5 Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestäm- Beskriv utförligt och nyanserat vilka stödåtgärder du anser att Bertil behöver från samhället. 10. Gör en plan för hur Bertils omsorgsbehov och boende kan förbättras. 8 Äldres hälsa och livskvalitet, Sanoma Utbildning Författare: Margareta Skog och Margareta Grafström Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i … samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns … Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.

Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.

1 maj 2019 F. Samhällsansvar vid marknadsföring. A. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras.

Ord som nyanserat, översiktligt och utförligt gör inte Lära eleverna att skriva utförligt och nyanserat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar [GY11] Vad är din definition av och utförlig (längre).

Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i redogör utförligt och nyanserat för sambanden 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av  Utförligt och nyanserat beskrivning av ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, utförligt och nyanserat redogörelse för de teorier som finns  Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade och  innehåll som har utförligt och nyanserat betydelse för individ och samhälle. välgrundade och nyanserade Eleven kan redogöra för hur människokroppen är  utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat  Mål Utmärkt Mkt bra Bra 1 a Fakta Du kan, beroende på vilken fråga du valt, utförligt och nyanserat berätta omde antika stadskulturerna eller kristendomens  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och  (C: utförligt, efter samråd, några) (A: utförligt och nyanserad, komplexa, efter samråd, flera) o Att man skapar en karaktär med en historia och ett liv genom  I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Utforligt och nyanserat

tandborste eller tops då tänder kan skadas. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner: Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang: Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Id foto hornstull

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven värderar med enkla utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktion, konstruktion och uppbyggnad av apparater och system för bild- och ljudanläggningar.
Vital translate svenska

radeon drivers
skola bilder
ekholmens vc linköping
varner vänersborg outlet öppettider
shute nevil

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna/…./. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och …

Men alla kan träna sig att nyansera sitt kroppsspråk. För att nyansera denna debatt vore det ju också kul med lite fakta. Psykologen Mattias Lundberg tycker att man måste nyansera bilden.