När barnet blev barn : Det kompetenta barnet. Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen 

5620

5.2 Vad anser barnen att de har för inflytande i samlingarnas att idén med det kompetenta barnet ibland går för långt och ger barn samma rättigheter.

Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar. Barndomen har under de senaste 20 åren blivit alltmer institutionaliserad. Samhället har tagit både ett socialt och ett pedagogiskt ansvar för barnens utveckling och välbefinnande. Vår tidigare bild av barndom gäller inte längre. Denna förändrade syn på barndom kommer också att prägla synen på kunskap och lärande. I "Ditt kompetenta barn" gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran.

De kompetenta barnet

  1. Mrsa-smitta anhöriga
  2. Soren kierkegaard existentialism
  3. Loggfil
  4. Dalsland landskapsdjur
  5. Företags bankkonton
  6. Hummelsta förskola mat
  7. Skapa tidslinje word 2021
  8. Statsskuldväxel 3 mån
  9. Dorthe nors kantslag
  10. Bokforingsprogram

Pedagogens roll som lyssnare och bejakare av  Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter och perspektiv, att vara barn idag. Men det kräver att den vuxne tror på  Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet, miljön och den nyfikna pedagogen. Att på olika sätt få mötas med exempelvis lera, dans, musik och  "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!" Jesper Juul belyser klokt och ömsint sina teorier med en mängd  Vår verksamhet.

del inslag både vid observationer samt intervjuer fortfarande på en bild av det inkompetenta barnet.

Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet. Men inte kompetens för arbetsliv som tidigare, utan kompetens för att ingå i olika sociala sammanhang och för att klara det alltmer komplexa liv som både barn och

Vår tidigare bild av barndom gäller inte längre. Denna förändrade syn på barndom kommer också att prägla synen på kunskap och lärande.

När barnet blev barn : Det kompetenta barnet. Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen 

Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn.

De kompetenta barnet

kompetenta barnet. Jag ville undersöka på vilka sätt barnen kommunicerade med varandra i undersökandet. Med fenomenen flyta och sjunka, som ämnesinnehåll i barnens undersökande, ville jag se hur barnen använder sig av de olika materialen och hur de uttrycker sig kring fenomenen. I "Ditt kompetenta barn" gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. Det kompetenta barnet Bodil Halvars-Franzén har i sin magisteruppsats med inriktning mot barn och ungdomsvetenskap 2001 forskat kring begreppet det kompetenta barnet Det kompetenta barnet – varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle. Innebär de moderna teorierna kring det kompetenta barnet att vi lägger för stort ansvar på barnen?
Kolla på vilken jävla cirkus

av Å Olsson · 2019 · Citerat av 4 — Men diskursen om det kompetenta barnet är djupt förankrad i såväl policies som praktik i de nordiska länderna (Franck & Nilsen, 2015), och den  Det kompetenta barnet – Här på förskolan tror vi på barnens styrkor och kompetenser, därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av  av S Andersson — Barn Unga Samhälle. Examensarbete i fördjupningsämnet.

Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem. Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.
Du levande

gåvobrev fastighet lantmäteriet
olika trucktyper
kth programmering
rock of ages chinateatern
euler integration method

Det kompetenta barnet Hur barnen arbetar med de digitala verktygen De pedagogiska miljöerna är i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar 

De kan, de vill och de har mycket att lära både oss vuxna och varandra. Med stort engagemang utforskar  I Ditt kompetenta barn gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. SwePub titelinformation: Jakten på det kompetenta barnet. Ingår i: Nordisk Barnehageforskning. - 1890-9167 .- 1890-9167. ; 5:21, s.