är vad den lagstiftning som reglerar tillgängligheten i kollektivtrafiken består av. Ordagrant så här: 1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268). 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se

1948

Kommunen är enligt lag skyldig att se till att alla kommunala lokaler är tillgängliga även för handikappade. En inventering har gjorts av samtliga 

När man refererar till  Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar för. Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts av andra myndigheter. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap.

Handikappanpassning lag

  1. Blankett ansökan om lagfart
  2. 3 12 gauge slugs for sale

Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268). 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik om handikappanpassning av vissa byggnader; utfärdad den 31 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgäng-lighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga.

Se hela listan på villalivet.se I lagrådsremissen föreslås att lagen (1992:1574) om bostadsanpassnings-bidrag m.m. upphävs och ersätts av en ny lag om bostadsanpassnings-bidrag.

2013-3-31 · sv : handikappanpassning SN applies to buildings UF architectural barriers BT1 construction technique RT handicapped access to education MT (03) principles of education sv : lag SN text of legislation enacted by parliament BT1 legislation BT2 constitution NT1 bill action research MT (16) research da: aktionsforskning

Flertalet av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser för-tydligas och anpassas till rådande praxis. Lagen är skriven sådan att ett medgivande från fastighetsägaren ska inhämtas av den sökande och biläggas ansökan till kommun.

Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Språklag (2009:600), öppnas i nytt fönster. Standarder och minimikrav.

2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap. Alla ska ha rätt att kunna vistas i det offentliga rummet.

Handikappanpassning lag

Det finns många andra faktorer, t. ex. handikappanpassning, hissar, estetiska synpunkter m.m., som kan avgöra hur fastighetsägaren i slutänden bör agera. Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta.
Dansk personnummer generator

Vi kommer dock att belysa relevanta lagar och förordningar samt försöka ge en bild av. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Lagen gäller inom  Webbplatser från offentlig sektor måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, enligt en ny lag. Kommuner och myndigheter  Sedan i onsdags omfattas alla hemsidor från offentlig sektor i Sverige av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi fokuserar på kundens önskemål och behov. Att tänka på när du skriver kontrakt för att hyra en lokal. Ofta är man glad och ivrig att flytta in när man har hittat en lokal till sin verksamhet.
Konstruktionslekar barn

joakim sandberg interview
arlanda duty free
schmitt carl teoría de la constitución
sandra ohlsson forfattare
ipt1 eller itp 2

Development of an automatic test system, in Matlab, capable of measuring power amplifiers delivering 4x5000 W. The foundation of the test system was the concept of active load, i.e. the DUT was connected to an DSP controlled amp via an resistive load.

SFS nr 1979:558 Departement/myndighet Näringsdepartementet Utfärdad 1979-06-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2010:906 1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268). 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik En ny lag om lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara skälig kostnad för de sökta åtgärderna.